כבלי ההרגל הם חלשים מכדי שנשים לב אליהם, עד אשר הם הופכים חזקים מכדי שנוכל להשתחרר מהם

סמואל ג'ונסון