אם התפילה היחידה שתאמר בחייך היא "תודה" - די בכך

מייסטר ג'ואן אקהרדט