לא ניתן לחצות את הים רק מלעמוד ולהסתכל על המים

רבינדרנת טאגור